ПРИМЕНА МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА У ПРОЦЕСУ ФОРМИРАЊА ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА

Нагла промена средстава комуникације и интензивни развој информационо-комуникационих технологија довели су до стварања  дисонанце између традиционалног начина предавања страног језика и начина на који га…

Штурм и јуриш

Наша мала Србија дала је свету много великана у области науке, технике, културе, спорта и др. Па ипак, у тој размени ни свет нама није…

Кримско летовање

Крим – и пред очима нека измаглица, скоро да светлуца. Крим – дуге шетње на ваздуху у ком је сва љубав богова – мирис четинара,…

Дух из рерне

У руском језику реч „дух” има значење „психичке способности човека” (Здоровый дух в здоровом теле), значење „нематеријалног начела свега” у филозофским концепцијама (Диалектическое развитие духа)….