Уредништво „Славистичких цртица“

  • доц. др Биљана Марић, главни уредник рубрике
  • проф. др Рајна Драгићевић
  • доц. др Далибор Соколовић
  • Стефан Милошевић
  • Марко Јевтић, секретар рубрике