Скамеечка со столиком посередине (уменьшительные и ласкательные слова в русском и сербском языках)

Объектом нашего исследования являются уменьшителные и ласкательные слова в русском и сербском языках в сопоставительном аспекте. Анализ проведен на языковом материале русского интернета, а также…

Руска душа Обломова

Приказујући свакодневицу лењог руског племића, Гончаров је користио многе од оних речи које сматрају кључним управо за руски национални карактер, а које су веома често…

КАЉАЗИН – ВИШЕ ОД ФОТОГРАФИЈЕ

Вероватно да не постоји портал или страница о туризму у Русији где није објављена ефектна слика мистичног звоника над водом у Каљазину.  Најчешће није пропраћена…

КО СЕ ТОПИ, ХВАТА СЕ ЗА ПЈЕНУ

Данашњем говорнику српског језика и читаоцу овог стиха из „Горског вијенца” може се, поготову на прво читање, учинити нејасним његово значење. Прво што пада на…

Кип твој

Chipul tău și dragostea din tei… Милиони младих Европљана, али и њихових вршњака широм света, током раних двехиљадитих потпуно су били полудели за хитом молдавске…

ПРИМЕНА МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА У ПРОЦЕСУ ФОРМИРАЊА ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА

Нагла промена средстава комуникације и интензивни развој информационо-комуникационих технологија довели су до стварања  дисонанце између традиционалног начина предавања страног језика и начина на који га…