КАЉАЗИН – ВИШЕ ОД ФОТОГРАФИЈЕ

Вероватно да не постоји портал или страница о туризму у Русији где није објављена ефектна слика мистичног звоника над водом у Каљазину.  Најчешће није пропраћена…

КО СЕ ТОПИ, ХВАТА СЕ ЗА ПЈЕНУ

Данашњем говорнику српског језика и читаоцу овог стиха из „Горског вијенца” може се, поготову на прво читање, учинити нејасним његово значење. Прво што пада на…

Кип твој

Chipul tău și dragostea din tei… Милиони младих Европљана, али и њихових вршњака широм света, током раних двехиљадитих потпуно су били полудели за хитом молдавске…

ПРИМЕНА МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА У ПРОЦЕСУ ФОРМИРАЊА ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА

Нагла промена средстава комуникације и интензивни развој информационо-комуникационих технологија довели су до стварања  дисонанце између традиционалног начина предавања страног језика и начина на који га…

Штурм и јуриш

Наша мала Србија дала је свету много великана у области науке, технике, културе, спорта и др. Па ипак, у тој размени ни свет нама није…