Како си? (руски и српски одговори на питање)

Под говорном етикецијом се подразумева поштовање одређених правила учтивог језичког понашања у одређеној ситуацији. Говорни чин остварује се према посебним правилима, прихваћеним у датом друштву…

Цео чланак →

Скамеечка со столиком посередине (уменьшительные и ласкательные слова в русском и сербском языках)

Объектом нашего исследования являются уменьшителные и ласкательные слова в русском и сербском языках в сопоставительном аспекте. Анализ проведен на языковом материале русского интернета, а также…

Цео чланак →