Приче

ПРИМЕНА МОБИЛНИХ АПЛИКАЦИЈА У ПРОЦЕСУ ФОРМИРАЊА ЈЕЗИЧКИХ ВЕШТИНА

Нагла промена средстава комуникације и интензивни развој информационо-комуникационих технологија довели су до стварања  дисонанце између традиционалног начина предавања страног језика и начина на који га ученици усвајају.  Општа доступност информација је у великој мери променила и досадашњу наставну праксу, доводећи до промене улоге наставника страног језика у улогу језичког ментора, који усмерава ученика у процесу усвајања језика, о чему говоре бројни аутори (Капралова, Штирлина, Ристић, Богоудинова, Городецка и други). Ученику данас није тешко да пронађе потребне информације, међутим, услед изложености обиљу информација настају потешкоће у области њиховог структуралног усвајања и разумевања. Ово знатно олакшавају мобилне апликације, које могу допринети упознавању ученика са сопственим когнитивним процесима, планирањем учења и концептом самосталне евалуације, притом подржавајући активно и одговорно учешће ученика у образовном процесу.

Осим доприноса формирању и унапређењу језичких вештина, мобилне апликације могу послужити и приликом развоја интеркултуралних и социокултурних компетенција код ученика, а посебна погодност је то што овакав формат пружа прилику за интензивирање наставе како унутар, тако и ван учионице. Учење није ограничено простором и временом, те се може дешавати у време и на месту који су најподеснији за ученика. Када се ученик не налази у језичкој средини страног језика који учи, може применити низ мобилних апликација прилагођених својим интересовањима. Вештине читања и слушања се могу развијати у апликацијама које садрже онлајн или аудио књиге, као што су следеће апликације за учење руског језика: Домашняя Библиотека, Книжная лавка, Лучшие книги русских писателей классиков, Стихи русских поэтов и Verses of Russian poets. Да би се слушање у мобилној апликацији у највећој мери приближило условима слушања у току реалне комуникације, у неким апликацијама, као што је Memrise, присутни су и прилагођени аудио обрасци и видео обрасци са уклоњеним звучним потешкоћама. Овде је лакше савладавање свих језичких вештина обезбеђено истовременим ангажовањем свих канала перцепције, аутентичношћу и психоемоционалном обојеношћу садржаја.

Организовањем самосталаног рада ученика у виртуелном језичком окружењу подстиче се њихово активно учешће у реалној комуникацији на страном језику, што је могуће учинити у апликацији као што je Hello Talk, где постоји и могућност креирања сопственог аудио записа и његовог дељења са заједницом изворних говорника или оних који проучавају исти језик.

Мобилне апликације које нису превасходно намењене учењу страних језика, али у великој мери могу допринети развоју вештине слушања су Soundcloud, Google Podcasts, Spotify, Anchor, Speaker Studio и друге. У апликацијама Spotify, Soundcloud, Google Podcasts, доступни су подкасти на различите теме и на различитим језицима. Могуће је пронаћи успорене вести на руском језику, приче, бајке, емисије забавног карактера, прилагођене дијалоге и још много различитог аудио садржаја. Напоредо је могуће користити и помоћне мобилне апликације попут Music Speed Changer-а која прилагођава брзину репродукције аудио-материјала било да је реч о аудио-књизи, подкасту или музици. Таква апликација може бити изузетно корисна за почетне нивое знања језика, где је потребно додатно успорити репродукцију звучног записа, а исто тако и за напредније нивое владања језиком, где је можда потребно његово убрзавање.

 Да би се од познавања граматичких правила и вокабулара прешло ка активној примени ових знања неопходaн је доследан рад на развоју вештине говора. За њен развој, посебно на почетном нивоу, кључне су имитативне вежбе. Оне су заступљене у већини мобилних апликација за учење страних језика. У апликацијама Mondly, Duolingo, Rosetta Stone и Memrise ово понављање омогућено је у паузама иза говорника. У Rosetta Stone апликацији постоји процена тачности изговореног, а у апликацији Mondly тестирање говора подсећа на реалне говорне ситуације: уколико је говор неразумљив или неправилан, виртуелни саговорник (чет бот) може на различите начине замолити корисника да понови изговорено. У оваквом дијалогу подстиче се од самог почетка говор, а олакшавају га визуелне илустрације уз аудио приказ питања, као и понуђени одговори. Ово може бити изузетно корисно за превазилажење почетног страха од комуникације на страном језику, с обзиром на то да је корисник од самог почетка у позицији активног учесника говорне делатности. У апликацији Memrise укључен је садржај који поспешује познавање етикецијских норми и комуникацијске културе, показно представља кориснику руску говорну културу у различитим језичко-стилским оквирима.

Када је реч о иновативним алатима за учење језика, неспорно је да учење путем мобилних апликација доноси низ погодности, као што су индивидуализација процеса учења, континуитет и прилагодљивост, доступност, флексибилна интеракција наставника са ученицима и принцип самосталног учења.

Литература 

Богоудинова и Городецка 2015: Р.З. Богоудинова, И.М.Городецкая, «Формирование информационной культуры студентов в условиях активного внедрения цифровых технологий», в: Модернизация педагогического образования (под. ред. Р.А. Валеевой), Казань: Изд-во «Бриг», 2015. – 395 с.

Ристић 2018: Мирослава Р. Ристић, „Модел дигиталног наставног окружења за страни језик струке”, Иновације у настави, XXXII, 2019/2, стр. 106–121

Капралова и Штирлина 2018: Ю.В.Капралова, Е.Г.Штырлина, Использование цифрового пространства при  обучении русскому как иностранному Digital Natives. https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/150224/F_ryalvtm2018_V.1_215_219.pdf?sequence=-1 (преузето 1. 9. 2020.)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *