Хоћу и могу

У српском књижевном језику свега су два глагола што у првом лицу једнине садашњег времена имају наставак –у: хтети и моћи. Ако томе додамо и…

Црвено, волим те, црвено

Црвена је једна од основних боја, боја која симболише крв, енергију, страст, живот и многе друге ствари. У природи ова боја најчешће означава неку опасност…