БОГУ БОЖИЈЕ, А ЦАРУ ЦАРЕВО

Безмало сваког дана, у разговору са најразличитијим људима на најразличитије теме, без обзира на то живимо ли у Београду, Новом Саду, Петровцу на Млави, Москви,…