Драги слависти,

У свом свакодневном животу, раду и учењу, срећемо се са бројним занимљивим темама које се тичу питања културе говора, употребе и значења речи, нових појава у матерњем језику, а онда и конфронтативног проучавања српског и других словенских језика, проблема превођења са српског језика и на српски језик, адаптације инословенских имена и назива у српском језику, феномена из словенских језика у контексту датих књижевности и култура и многих других питања. Све набројане теме заслуживале би далеко видљивије место у нашој стварности. Нека од тема нам, рецимо, може деловати маргинално, тако да је не можемо сместити у шири контекст који би један научни рад захтевао. Другој се, на пример, нико не усуђује да приђе, јер би, показавши интересовање, разоткрио своју неупућеност. Била актуелна или и не толико, чест предмет лингвистичког интересовања или занемаривана, крупна или ситна – ако је на занимљив и жив начин представимо, могли бисмо од наше теме да створимо прави „бисер”.
Рубрику „Славистичке цртице” замислили смо као место на ком би слависти (студенти, докторанди, наставници и сарадници) објављивали своје текстове, научно-популарно конципиране, о темама из лингвистичке славистике. Желимо да, с једне стране, бавећи се лингвистичким темама на занимљив, привлачан начин, популаризујемо лингвистику, пробудимо радозналост за језичка питања, оснажимо љубав према матерњем језику, али и страном. Са друге стране, осећамо потребу да и на овај начин повежемо нашу славистику, да полазећи од историјске блискости и некадашњег заједништва словенских језика и култура, успоставимо нове, живе везе међу њима.
На крају, верујемо и да писање популарних текстова о лингвистичким темама за многе може представљати својеврсни жанровски изазов који доприноси и развоју списатељске вештине.
Позивамо заинтересоване да пошаљу своје прилоге или напишу коментаре на објављене текстове.

Уредништво